Bulgarian Triathlon Association

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Стартът започва с бягане, плуване в открити води – в морето и завършва с бягане

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
На всеки участник ще бъде предоставена карта с неговия състезателен номер, с която ще получи достъп до зоната за смяна.
Всеки участник трябва да:

 • Демонстрира спортен дух по време на състезание.
 • Носи отговорност за собствената си сигурност и тази на другите състезатели.
 • Познава и спазва настоящите правила.
 • Познава трасето на състезанието.
 • Спазва инструкциите на официалните и технически лица.
 • Спазва правилата за движение.
 • Се отнася с уважение към другите състезатели, официалните лица, техническите лица, треньорите, доброволците и зрителите на състезанието.
 • Да информира официалните лица при отказване по време на състезание.
 • Опазва околната среда в района, където се провежда състезанието.
 • Спазва трасето и индикациите по него.
 • Не използва каквото и да е комуникационно средство по време на състезанието.
 • Не използва средства или начини за разсейване на другите състезатели, участници в състезанието.
 • Всеки участник трябва да се състезава с цяла униформа – ТРИКО ЗА ТРИАТЛОН по време на състезанието, без да я сваля изцяло или частично от себе си.
  Участникът няма право да се преоблича или извърша смяна на униформа или оборудване по време на състезанието.
 • Участникът може да получи помощ само от техническите, официалните или организационните лица по време на състезание, изразяваща се във: вода, хранителни продукти и медицинска помощ.
  ВРЕМЕ И РЕЗУЛТАТИ
  Общото време на всеки състезател се изчислява от момента, в който стартира, до момента, в който финишира състезанието. Времето, което е използвано в зоните за смяна е част от общото време.
  Във всяко състезание има две влизания и излизания в зоната за смяна преди и след сегмент, които се наричат Т1 и Т2.

ПЛУВАНЕ – втори сегмент
Състезателят може да плува с избран от него стил, като се препоръчва свободния стил (freestyle).
Състезателят трябва да измине нужното разстояние (трасе) , самостоятелно и без външна намеса.
При нужда от медицинска помощ или желание за отказване, състезателят спира и вдига ръка.
Състезателят трябва да плува с плувни очила и шапка и да не ги сваля по време на сегмента плуване.
Състезателите нямат право да използват-плуват с неопрен.
БЯГАНЕ – първи и трети сегмент

 • Състезателят може да бяга или върви.
 • Състезателят не може да пълзи.
 • Състезателят не може да бяга изцяло или частично съблечен.
 • Състезателят не може да се възползва от фиксирани елементи, за да извърши завоите, като огради, дървета, пътни заници и други.
 • Състезателят не може да бъде придружаван по трасето от лица, като: треньори, зрители, роднини, моторни и други превозни средства.
 • Състезателят не може да напуска определеното трасе за сегмента бягане.
 • Състезателят не може да финишира или прекоси финала с лице, което не участва в състезанието.
 • Състезателят не може да носи или използва слушалки по време на състезанието.
 • Състезателят не може да носи или използва мобилни устройства, фото и видео апарати и друга техника по време на състезанието.
  При нарушаване на тези правила, състезателят получава санкция или се декласира.
  Състезателят финишира състезание при прекосяването на финалната линия.
  ЗОНИ ЗА СМЯНА
  Зона, в която състезателите преминават, за да вземат или оставят екипировката си.

По време на състезание, състезателят ще трябва да влезе в зоната за смяна два пъти. Първият след бягането (наричан – Т1) и вторият след плуването (наричан – Т2).
Всеки състезател разполага с място в зоната за смяна. Това място се обозначава с номера му.


Общи правила:

 • Всеки състезател разполага със собствено място и номер в зоната за смяна.
 • Състезателят има право да използва само определеното му място.
 • Всеки състезател разполага с кутия, която се намира в определеното му място в зоната за смяна.
 • Кутията трябва да бъде празна при стартиране на състезанието.
 • Оборудването за сегмента бягане (маратонки, шапка и слънчеви очила) трябва да бъдат позиционирани пред кутията.
 • Използваното оборудване в първия сегмент (плувните очила и шапка) трябва да бъде оставено в кутията, в зона за смяна Т1.
 • Всички състезатели трябва да се движат в посоката на движение, съобщена на състезателния брифинг.
 • Състезателите не могат да спират или възпрепятстват други в зоната за смяна.
 • В зоната за смяна може да влизат само състезателите и официалните лица по време на състезание.
 • Зоната за смяна се отваря в определен диапазон от време преди даването на старта. Достъп в този период имат: техническите лица, състезателите, треньорите и доброволците участващи в организацията.
  Стъпки при влизането в зона за смяна: